Alles over gelaryngectomeerd

Home/Gelaryngectomeerd

Wat is in feite gelaryngectomeerd?

Laryngectomie is een operatie waarbij de chirurg het gehele strottenhoofd (larynx), de stembanden inbegrepen, wegneemt. In de larynx kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen voorkomen, hetzij op de stembanden of op de slijmvliezen rond de stembanden.

Aanhoudende heesheid, ademnood, slepende hoest of een knobbeltje in de hals vormen alarmsignalen. Naarmate het gezwel groeit kan dit ademhalingsmoeilijkheden, slikproblemen en gewichtsverlies uitlokken. Als deze symptomen zich voordoen moet men dringend een geneesheer raadplegen.

Larynxkanker treft voornameljk mensen boven de 50 jaar. De patiënten ondervinden heel wat hinder om zich na de operatie verstaanbaar te maken. Het aanleren van de slokdarmspraak, het spreken met een stemknoopje of met een Servox vergt heel wat oefening van de patiënt en dient begeleid te worden door een logopedist(e).

Gevolgen van een operatie met totale laryngectomie.

De patiënt zal ademen langs een opening in de hals.

Normaal wordt de ingeademde lucht eerst verwarmd, bevochtigd en gefilterd door de neus alvorens de ingeademde lucht in de luchtwegen komt.

De lucht komt nu rechtstreeks van buiten in de luchtwegen en de longen. Dit geef aanleiding tot prikkeling van het gevoelige slijmvlies van de luchtwegen en de longen. Het gevolg is dat de patiënt overvloedige fluimen ophoest langs de halsopening. Om hygiënische redenen dragen bijna alle patiënten een speciaal halsdoekje of een sjaal. Deze doekjes kunnen aangekocht worden bij de zelfhulpgroep.

De patient zal opnieuw moeten leren praten.

Vlak na de operatie kan de patiënt niet meer praten. Maar vóór de patiënt het ziekenhuis verlaat gaat de logopedist(e) hem/haar de eerste woordjes leren spreken. En dan kan het vlug gaan. De patiënt kan leren spreken met een vervangstem via verschillende revalidatiemethodes.

En sinds het spreekknoopje automatisch geplaatst wordt, leert bijna iedereen terug spreken.

Ook zal er tijdelijk een verlies zijn van smaak.

De smaakzin vermindert door bestralingen, maar kom meestal terug. Het reukvermogen zal ook worden beperkt. Dit omdat de geuren nietmeer langs de normale weg, namelijk de neus, ontvangen worden. Hierdoor zullen nog enkel de sterk geuren worden waargenomen.

De halsopening vraagt ook speciale zorgen.

De eerste dagen na de operatie en tot de halsopening goed genezen is, draagt de patiënt een canule om de halsopening goed te laten genezen. De halsopening (of stoma) vraagt speciale verzorging. Slijmen en korstvorming rond de halsopening moeten regelmatig verwijderd worden. Het afdekken van de stoma is noodzakelijk om hygiënische redenen.

De patiënt zal zelf terug contact moeten zoeken met anderen.

Niemand kan de patiënt beter helpen dan hijzelf. De partner, de familie en de vrienden spelen een belangrijke rol in het herstel van de patiënt. Hun steun is van levensbelang. Eenmaal terug thuis moet de patiënt terug contact leren nemen met zijn ruimere leefwereld van vrienden en kennissen en zal hij dikwijls initiatief moeten nemen. Een patiënt moet in de mate van het mogelijke zijn gewone activiteiten zo vlug mogelijk hervatten.