Van harte welkom op de website van onze zelfhulpgroep.

Wij gaan u trachten duidelijk te maken waar de zelfhulpgroep voor staat en de werking van de vereniging. In feite gaan we dat moeilijk woord "gelaryngectomeerde" vertalen in stembandloze.

De zelfhulpgroep is er in de eerste plaats voor lotgenoten, maar ook voor professionelen zoals geneesheren, logopedisten, verplegend personeel, hulpverleners, enz Onze taak is zoveel mogelijk onze lotgenoten te helpen, bijstaan en laten daarmee zien dat er na die zware ingreep nog een leven is. Indien de lotgenoot wenst gaan we graag op bezoek om hem/haar een hart onder de riem te steken.

We gaan het niet minimaliseren want de weg is lang en niet makkelijk, maar samen zijn we sterk!

Elke tweede dinsdag van de maand komen we samen om bij te praten en iets te beleven of gewoon koffie te drinken met een stukje vla.

Nieuws in de kijker

Wensen voor 2022

Beste vrienden lotgenoten en familie,

Nu de eindejaarsfeesten voorbij zijn, het Kerstdiner en de Nieuwjaarshapjes en drankjes verteerd zijn,
kijken wij hoopvol uit wat de toekomst ons brengen zal en behouden wij onze focus op het positieve van het voorbije jaar en laten wij het negatieve voor wat het was.
Wanneer wij onze groepsactiviteiten zullen hervatten blijft een groot vraagteken.
Leg daarom onze planning voor 2022 even terzijde en wacht op nadere informatie die wij jullie tijdig zullen bezorgen.
Wij hopen natuurlijk dat dit binnen de kortste tijd mogelijk zal zijn en wij alzo mekaar opnieuw zullen ontmoeten met een brede lach en een warme knuffel.
Het lidgeld voor 2022 bedraagt € 15 per persoon en kan vereffend worden bij onze eerstkomende samenkomst of per overschrijving op bankrekeningnummer : BE52 0682 4634 9109 op naam van LZVG Hasselt.
Verder wensen wij jullie het allerbeste toe voor een jaar met weinig zorgen en veel geluk en een Goede Gezondheid.

Het Bestuur.
Freddy, Jeannine, Marcel en ColetteKalender 2022

Voor de nieuwe kalender van 2022 kan je hier terecht.

Het coronavirus en kanker (bron : www.allesoverkanker.be)

De coronapandemie geeft bij heel wat mensen met kanker en hun naasten aanleiding tot vragen.
Op deze paginavindt u waar u terechtkunt voor algemene informatie, aangevuld met specifieke informatie rond het virus en kanker.

Covid-19 Aanbevelingen

Er is een aparte pagina met Covid-19 aanbevelingen gemaakt.

Kom op tegen Kanker

U vindt alle informatie terug over de Kankerlijn en deelvandeoplossing.be op volgende pagina : Kom op tegen Kanker

20 oktober 2022 - Dag tegen Kanker

dagtegenkanker

Alles wat je moet weten over de Dag tegen Kanker op 20 oktober 2022