Aanbevelingen Covid-19/Corona

Home/Covid-19

Het coronavirus en kanker (bron : www.allesoverkanker.be)

De coronapandemie geeft bij heel wat mensen met kanker en hun naasten aanleiding tot vragen.
Op deze paginavindt u waar u terechtkunt voor algemene informatie, aangevuld met specifieke informatie rond het virus en kanker.


Hier willen we een samenvatting geven van aanbevelingen die ons bezorgd werden via artsen en andere zelfhulpgroepen.

Covid-19 aanbevelingen van Dr. Menten (NKO-arts)

Vreemde tijden! Ik kan me voorstellen dat er bij vele mensen vragen leven.
Gezien het om een epidemie gaat die nog maar enkele maanden oud is, bestaan er nog geen grote studies en kunnen we enkel leren uit de landen waar de epidemie voordien al de kop op stak.
Tot hiertoe las ik nog geen artikel omtrent patiënten die een laryngectomie ondergingen.
Ik denk daarom dat we ons gezond verstand moeten gebruiken en ik probeer bij deze enkele aanbevelingen te formulieren.

 • Strikte handhygiëne: meermaals per dag handen wassen, evtl ontsmetten met alcoholgel; zeker bij verzorging van het stoma.

 • Zoveel mogelijk dragen van filter op stoma, evtl nog bijkomend bedekt door "stomadoekje/ sjaaltje”. Dit fungeert dan als extra bescherming/vergelijkbaar met mondmasker.

 • Ondanks het feit dat men na een laryngectomie niet meer door de mond of neus kan ademen, blijft dit een mogelijke ingangspoort voor een besmetting.

Het blijft dus van belang, zoals bij iedereen, om zo min mogelijk met de handen in het aangezicht te komen.
Tot hiertoe is er in België (nog) geen algemene richtlijn om een mondmasker te dragen.
Moest dit toch komen dan zou ik dit ook voor een laryngectomiepatiënt aanraden. (zowel thv neus/mond als thv stoma)
Ik benadruk nogmaals dat dit geen algemene richtlijnen zijn, maar enkel enkele adviezen die me logisch lijken.

Moesten er nog vragen zijn, dan kan u mij steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Kristof
Dr. Kristof MENTEN KEEL-, NEUS- en OORZIEKTEN,

Covid-19 aanbevelingen van Dr. Meulemans (NKO-arts)

Dr. Jeroen Meulemans geeft duidelijke aanbevelingen voor onze lotgenoten.
We moeten ervan uitgaan dat een open stomie een belangrijke bron kan zijn van aerosol-verspreiding in de omgeving, met aldus een hoge kans op doorgeven van corona-besmetting.
Het omgekeerde geldt waarschijnlijk ook, namelijk rondlopen met een open onbeschermde stomie verhoogt de kans op besmetting door besmette aerosoldruppels in de omgevingslucht.
In eerste instantie lijkt het mij belangrijk om:

 • steeds filter te gebruiken: dit houdt de eigen geproduceerde aerosols grotendeels tegen en voorkomt verspreiding in de omgevingslucht — verlaagt kans op besmetting medemensen.

 • bij buitenshuis begeven is voldoende afstand bewaren tot medemens van belang (social distancing, 1.5 tot 2 m).

 • zo weinig mogelijk manipulatie van de filter/stomie met de handen, na en voor manipulatie zeker handen wassen. Zeer belangrijk om enerzijds geen virus in de luchtpijp te brengen maar anderzijds ook om het niet door te geven moest je besmet zijn.

 • het dragen van een mondmasker (in jullie geval kan het masker voor de stomie, in de hals gedragen worden — steeds in combinatie met een filter) is enkel van nut om kans op besmetting van je medemensen te verkleinen als je zelf besmet bent, of in specifieke situaties (bv ziekenhuisbezoek).
  Een chirurgisch masker voorkomt eigen besmetting niet.
  Een standaard filter alleen volstaat niet in dit geval gezien het naar mijn weten geen viruspartikels tegenhoudt.
  Atos heeft wel een Provox Micron filter waarbij ze claimen dat viruspartikels voor meer dan 99% uitgefilterd wordt, echter of dit ook geldt voor coronavirus is nooit bestudeerd.

  Voorzichtigheid blijft dus zeker geboden.

  Op website van ATOS staat: Provox® Micron" and ProTrach® XtraCare"” have not been tested specifically for protection against the Novel Corona Virus 2019.
  Tests show bacterial and virus filtration efficiency to be 299%.
  *

Dus:

 • HME filters steeds dragen, geen open stomie.

 • speciale filters (bv Atos micron) bieden mogelijks extra bescherming, maar niet bewezen.
  Standaard veiligheidsmaatregelen hier opgelijst blijven ook dan belangrijk.

 • chirurgisch mondmasker voor de stomie bij ziekenhuisbezoek, bezoek bij de huisarts, of indien zelf het vermoeden van besmetting (koorts, contact met besmette persoon, etc.) met mogelijk contact met medemensen (bv op weg naar dokter)

 • bij bewezen besmetting moet je sowieso in isolatie blijven (thuis of in ziekenhuis)

 • goede hygiëne heel belangrijk: handen wassen na manipulatie en voor manipulatie (reiniging etc) van stomie.

 • afstand houden tot medemensen (cfr advies voor iedereen: 1.5-2 m)

  Dr. Jeroen MeulemansCovid-19 aanbevelingen

Gelaryngectomeerd en het Coronavirus.
Er is veel te doen over het Coronavirus Covid-19.

We krijgen regelmatig vragen of er speciale voorzorgsmaatregelen genomen moet worden bij een laryngectomie.
We hebben via een KNO arts deze informatie van een gelaryngectomeerde kinderarts ontvangen: Als je gelaryngectomeerd bent adem je niet meer door de neus en mond maar door een opening in de hals.
Je bent dan gevoeliger voor een infectie van de luchtwegen omdat de lucht die wordt ingeademd niet gefilterd wordt door de neus.
Hierdoor is er een verhoogd risico op het inademen van virussen, bacteriën en schimmels die problemen in de longen kunnen geven.
Als je gelaryngectomeerd bent is het goed extra op de hygiëne te letten om problemen te voorkomen, vooral tijdens het griepseizoen en ondere virale epidemieën.
Respiratoire pathogenen (ziekteverwekkers die problemen geven aan de luchtwegen) worden het meest verspreid van een besmet persoon naar anderen door middel van:

 • De lucht door hoesten en niezen

 • Persoonlijk contact, zoals het aanraken of het schudden van handen

 • Het aanraken van een besmet object of oppervlak en vervolgens het aanraken van het tracheostoma, mond, neus of ogen nog voordat de handen gewassen zijn.

Gelaryngectomeerden kunnen zich beschermen door:

 • Zich te laten vaccineren indien een vaccin (op zijn vroegst eind april 2021) beschikbaar komt.

 • Het zoveel mogelijk dragen van een HME filter, vooral in het gezelschap van andere mensen.
  Een HME filter met extra filtering kunnen het risico verlagen van het inademen van het virus (zoals, Provox Micron, Provox XtraMoist, Laryvox Extra HME).

 • Kun je geen filter dragen dan kan het dragen van een chirurgisch masker over het hals stoma een oplossing zijn.
  Helemaal sluitend is het niet te krijgen.
  Het nut hiervan is niet duidelijk.


 • De handen vaak te wassen met zeep en water gedurende minstens 20 seconden.
  Als water en zeep niet beschikbaar zijn voldoet een hand-desinfectans op basis van ten minste 60% alcohol.
  Goede handhygiëne is met name van belang bij het verzorgen van het stoma en bij het indrukken van de HME om te kunnen spreken.
  Het zo min mogelijk aanraken van de stoma, HME, ogen, neus en mond met ongewassen handen.

 • Het vermijden van nauw contact met zieke mensen.

 • Reiniging en desinfecteren van vaak aangeraakte voorwerpen en oppervlakken.